Giới thiệu Giải pháp lưu trữ  Video dung lượng lớn Cinegy Platform One

Giới thiệu Giải pháp lưu trữ Video dung lượng lớn Cinegy Platform One

Cinegy Platform One là một một hệ thống lưu trữ Video dung lượng lớn được tối ưu hóa kết hợp giữa kho lưu trữ LTO có thể mở rộng, chia sẻ Disk storage, và có thể mở rộng tùy chọn, tất cả đều được quản lý bởi phần mềm Cinegy.

PANOPTO - GIẢI PHÁP NỀN TẢNG VIDEO HÀNG ĐẦU DÀNH CHO GIÁO DỤC

PANOPTO - GIẢI PHÁP NỀN TẢNG VIDEO HÀNG ĐẦU DÀNH CHO GIÁO DỤC

Panopto là một công ty phần mềm cung cấp nền tảng video hàng đầu trong giáo dục, giải pháp captuere bài giảng, ghi lại, phát video và quản lý nội dung video.

Giải pháp hỗ trợ Live Stream chuyên nghiệp trên các nền tảng truyền thông xã hội

Giải pháp hỗ trợ Live Stream chuyên nghiệp trên các nền tảng truyền thông xã hội

Trong khi thời gian xem truyền hình tiếp tục giảm, thời gian sử dụng dành cho các mạng xã hội đang tăng lên đều đặn với người Mỹ, hiện nay họ đang dành trung bình 5:30 giờ mỗi tuần cho các nền tảng mạng xã hội và phần còn lại của thế giới cũng đang nhanh chóng bắt kịp xu thế này.

Giải pháp đào tạo từ xa 2 kênh chuyên nghiệp - e-Learning VGB-2000

Giải pháp đào tạo từ xa 2 kênh chuyên nghiệp - e-Learning VGB-2000

VGB-2000 là hệ thống đào tạo từ xa chuyên nghiệp 2 kênh . Đây là một giải pháp hoàn chỉnh để số hóa bài giảng và giáo dục doanh nghiệp mà không cần xử lý hậu kỳ.

Giải pháp Đào tạo tương tác từ xa - eLearning Reckeen Online Interactive

Giải pháp Đào tạo tương tác từ xa - eLearning Reckeen Online Interactive

"Chẳng bao lâu nữa, các thế hệ mới sẽ không nhớ trường học như cách chúng ta làm. Chúng sẽ không nhớ thời gian mà không có PlayStation, Nintendo, Snapchat hoặc thực tế ảo - Chúng sẽ không hiểu được điều đó. Việc bắt kịp những thay đổi đó nằm trong tay các nhà giáo dục.”