Với việc cải cách giáo dục sâu rộng liên tục ở Việt Nam và thông tin hóa giáo dục, nhà trường đã mua hoặc phát triển một số hệ thống ứng dụng thông tin giáo dục. 
Giải pháp Trường học thông minh - Smart Campus Solution
1 Hiện trạng xây dựng khuôn viên trường học thông minh
Với việc cải cách giáo dục sâu rộng liên tục ở Việt Nam và thông tin hóa giáo dục, nhà trường đã mua hoặc phát triển một số hệ thống ứng dụng thông tin giáo dục. Tuy nhiên, hầu hết trong số họ là “theo yêu cầu, từng cái một và độc lập”. Ngoài ra, do việc xây dựng khuôn viên kỹ thuật số độc lập, tài nguyên giữa các trường không thể được chia sẻ, và cuối cùng “đảo dữ liệu”, “đảo ứng dụng”, “đảo phần cứng” đã được hình thành. “Cấu trúc đảo” bao gồm “đảo tài nguyên”:
(1) Không thể chia sẻ tài nguyên phần cứng (chẳng hạn như máy chủ, tài nguyên mạng, v.v.). Với tài nguyên còn lại, chúng không thể được cấp phát cho các hệ thống ứng dụng khác. Khi tài nguyên không đủ, họ không thể lấy tài nguyên từ các máy chủ khác.
(2) Mỗi ​​hệ thống có các tiêu chuẩn quản lý và bảo mật độc lập, điều này làm tăng khó khăn trong quản lý vận hành và bảo trì, dẫn đến sự nhầm lẫn trong quản lý;
(3) Mỗi ​​bên có cơ sở dữ liệu độc lập riêng, dữ liệu không thể được chia sẻ và trao đổi và không thể hình thành các báo cáo thống kê hiệu quả;
(4) Các Layer trình bày độc lập, thông tin bị phân tán, người dùng cần chuyển thông tin giữa các hệ thống khác nhau và “mọi người tìm thấy thứ”, điều này làm tăng khó khăn khi sử dụng;
(5) Nguồn lực chất lượng cao trong khu vực không được chia sẻ, dẫn đến chênh lệch trình độ giảng dạy của mỗi trường ngày càng lớn.
2 Giải pháp  Thiết kế Tổng thể Giải pháp khuôn viên thông minh - Smart Campus
2.1 Ý nghĩa của Smart Campus
Smart Campus đề cập đến mục đích thúc đẩy tích hợp hiệu quả công nghệ thông tin và giáo dục và giảng dạy, đồng thời nâng cao hiệu quả của việc học và giảng dạy. Với các công nghệ mới như Vạn vật kết nối (Internet of Things - IoT), điện toán đám mây (cloud) và dữ liệu lớn (Big Data) là những công nghệ cốt lõi, nó cung cấp nhận thức và trí tuệ toàn diện về môi trường, các dịch vụ giảng dạy, nghiên cứu, quản lý và cuộc sống thông minh, được nối mạng, hợp tác, tích hợp và một môi trường học tập thông minh cung cấp cái nhìn sâu sắc và dự đoán về giáo dục, giảng dạy và quản lý giáo dục.
2.2 Mục tiêu Xây dựng Smart Campus
Smart Campus là một môi trường dịch vụ thông minh sử dụng  Vạn vật kết nối và điện toán đám mây, nhấn mạnh vào việc thu thập dữ liệu và xử lý thông minh về giảng dạy, nghiên cứu, cuộc sống và quản lý trong khuôn viên trường, đồng thời cung cấp phân tích dữ liệu thông minh, giảng dạy và học tập cho các nhà quản lý và các vai trò. Smart Campus bao gồm: môi trường thông minh, học tập thông minh, dịch vụ thông minh, quản lý thông minh và hơn thế nữa.
Thông qua việc lấy người dùng làm trung tâm và theo nhu cầu, chúng tôi đáp ứng một cách thông minh các nhu cầu được cá nhân hóa và các dịch vụ chức năng của người dùng mạng trong khuôn viên trường. Xuất phát từ nhu cầu thực tế của phát triển trường học, phát triển giáo viên, phát triển học sinh, cải cách và phát triển giáo dục, kết hợp với các sản phẩm IoT như thẻ thông minh, thẻ lớp điện tử, phòng đọc điện tử, thông qua đồng bộ hóa dữ liệu trung tâm người dùng thống nhất và duy nhất: đối với phòng quản lý giáo dục Trường học, giáo viên, học sinh và phụ huynh, cung cấp các dịch vụ ứng dụng giáo dục “một cửa”.
Đặc tính kỹ thuật của nó là kỹ thuật số, nối mạng, thông minh và đa phương tiện. Các tính năng cơ bản là cởi mở, chia sẻ, tương tác và cộng tác. Đẩy mạnh hiện đại hóa giáo dục với thông tin hóa giáo dục và thay đổi mô hình truyền thống bằng công nghệ thông tin.
2.3 Nguyên tắc xây dựng Smart Campus
Lập kế hoạch tổng thể, từng bước thực hiện
Từ quan điểm của các mục tiêu xây dựng Smart Campus, lập kế hoạch thống nhất, nhiệm vụ rõ ràng và thúc đẩy việc xây dựng nền tảng ứng dụng tích hợp dựa trên thông tin có trật tự. Thiết kế cấp cao nhất, phân công lao động hợp lý và thực hiện từng bước không chỉ có thể tương thích với các nền tảng dịch vụ công cộng của các quận và huyện nêu trên, mà còn có các nền tảng độc lập cho các trường học, hình thành thông tin liên lạc tài nguyên, ngăn ngừa xây dựng dư thừa và tránh lãng phí tài nguyên.
Nguyên tắc nâng cao
Để đảm bảo tính chất nâng cao của việc xây dựng, dữ liệu được tạo tự động thông qua ứng dụng, an toàn và ổn định và không cần phải xây dựng riêng lẻ. Áp dụng công nghệ phân tích dữ liệu lớn và đám mây riêng đa cấp để biến trường trở thành khu trường học hạng nhất, thiết thực và thông minh, đáp ứng ứng dụng thông tin trong tương lai.
Nguyên tắc tối ưu hóa tài nguyên
Tiết kiệm nhân lực, tài nguyên và các yếu tố đầu vào khác, tận dụng triệt để tài nguyên mạng, phần cứng, phần mềm ban đầu để đạt được mức đầu tư thấp nhất, lợi ích lớn nhất.
Tiêu chuẩn thống nhất, bảo mật
Định mức tiêu chuẩn là tiền đề quan trọng để xây dựng khuôn viên trường học thông minh. Dưới tiền đề của tiêu chuẩn phát triển ứng dụng thống nhất và tiêu chuẩn giao diện trao đổi dữ liệu, dưới nền tảng mạng thống nhất, việc kết nối và chia sẻ dữ liệu của mỗi hệ thống kinh doanh có thể được thực hiện. Trong quá trình xây dựng và ứng dụng hệ thống, phù hợp với yêu cầu của an ninh mạng và an ninh thông tin quốc gia, thực hiện các biện pháp tương ứng để thiết lập hệ thống bảo mật hiệu quả và hệ thống quản lý bảo mật đạt tiêu chuẩn nhằm bảo vệ quyền riêng tư cá nhân và bảo mật của chính phủ.

2.4 Ý tưởng xây dựng Smart Campus
Thiết kế tổng thể của khuôn viên trường học thông minh áp dụng một khuôn khổ linh hoạt. Cái gọi là kiến ​​trúc linh hoạt là tập trung tất cả các cơ sở phần cứng, phân bổ động (cấp dưới) theo tình trạng của từng hệ thống; dịch vụ quản lý thống nhất, dịch vụ bảo mật, tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật và giao diện mở rộng; quản lý dữ liệu thống nhất, thiết lập một đặc tả dữ liệu thống nhất (lớp dịch vụ phần mềm cơ bản); lớp trình bày thống nhất...
 
(Trích bài phát biểu Đề án Xây dựng Khuôn viên trường học thông minh trong thời đại Công nghiệp 4.0 tại DIỄN ĐÀN GIÁO DỤC VÀ TRIỂN LÃM HỌC ĐƯỜNG 4.0 - EDU4.0 vào tháng 11/2020)
--------------------------------------------------------
- Để biết thông tin chi tiết hơn về giải pháp Smart Campus và Đề án Xây dựng Khuôn viên trường học thông minh, vui lòng liên hệ: 024-3652-1316 / hoặc email về: info@senvietsystem.com!
- Giới thiệu Trường học Thông minh Smart Campus: >>>
- Giải pháp Truyền thông hợp nhất GLOBALCOM.EDU trong Giáo dục: >>>


 
Chia sẻ bài viết: Facebook Twitter Email

Tin liên quan

Bình luận