vMix Call là ứng dụng miễn phí được StudioCoast viết riêng để hỗ trợ cho vMix. vMix Call là cách dễ dàng nhất để bạn có thể thêm các nguồn video từ các đầu cầu khác nhau để hiển thị trong vMix vMix HD, 4K và Pro.vMix Call cho phép bất cứ ai, ở đâu sử dụng một thiết bị có trình duyệt, webcam và kết nối internet trở thành 1 đầu cầu ngay lập tức. vMix HD: 1 Caller | vMix 4K: 2 Caller | vMix Pro: 8 Caller
vMix Call là gì
Chia sẻ bài viết: Facebook Twitter Email

Tin liên quan

Bình luận