vMix là phần mềm trộn, ghi và stream video được phát triển dựa trên nền tảng máy tính sử dụng hệ điều hành Window. Phần mềm được phát triển bởi công ty Studio Coast PTY LTD - Australia vào năm 2005. Sau đây là các vấn đề cơ bản về phần mềm vMix:
vMix Basic | vMix Cơ bản
I. General | Tổng quan:
Link
II. Performance | Hiệu năng
Link
III. Streaming | Streaming
Link
IV. Capture | Capture tín hiệu
Link
V. Guides | HƯớng dẫn
Link
VI. File Types | Các kiểu tập tin
Link
VII. Recording | Ghi
Link
VIII. Desktop Capture | Capture màn hình
Link
IX. Titles | Tiêu đề
Link
X. Errors | Lỗi
Link
XI. Virtual Sets | Các gói Trường quay ảo
Link
XII. Training Videos | Video hướng dẫn
Link
XIII. Downloads | Tải
Link
XIV. Orders | Đặt hàng
Link
XV. Audio | Âm thanh
Link
XVI. Scheduling | Lập lịch
Link
XVII. Scripting / API | Nhúng mã
Link
VXIII. Instant Replay | Làm chậm
Link
XIX. NDI | Công nghệ NDI
Link
XX. vMix Call | Công nghệ vMix Call
Link
XXI. PTZ | Điều khiển Camera PTZ
Link
Chia sẻ bài viết: Facebook Twitter Email

Tin liên quan

Bình luận