Từ RTSP tới WebRTC: Truyền trực tuyến camera IP để giám sát thời gian thực

Từ RTSP tới WebRTC: Truyền trực tuyến camera IP để giám sát thời gian thực

Nhu cầu về giám sát video thời gian thực đã bùng nổ trong những năm gần đây. Phát trực tuyến giám sát đã phát triển vượt ra ngoài các camera CCTV truyền thống và các phòng điều khiển giám sát để tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI).