MediaCast Light JSC Tìm kiếm sản phẩm

  • Microphone Azden 105LH
    Azden 105LH là bộ microphone không dây bao gồm bộ thu 15BT Beltpack Transmitter & micro phone EX-503 và bộ phát 15HT;
  • Microphone Azden 105LT
    Azden 105LT là bộ thu phát tín hiệu âm thanh không dây chuyên dụng dành cho microphone ao gồm bộ thu 15BT Beltpack Transmitter và bộ phát 15HT;
Copyrights © 2012 & All Rights Reserved by SenViet JSC, Media - Broadcast Solution