MediaCast Light JSC Tìm kiếm sản phẩm

  • Blackmagic Design Teranex 2D Processor
    Teranex 2D Processor Thiết bị vào ra và chuyển đổi các định dạng tiêu chuẩn; Có thể Converts và Capture đồng thời; Chuyển đổi Up/Down/Cross; Chuyển đổi Aspect Ratio; Điều…
  • Blackmagic Design Teranex 3D Processor
    Teranex 3D Processor là Thiết bị vào ra và chuyển đổi các định dạng tiêu chuẩn; Hỗ trợ cac định dạng 3D; Có thể Converts và Capture đồng thời; Chuyển…
Copyrights © 2012 & All Rights Reserved by SenViet JSC, Media - Broadcast Solution