MediaCast Light JSC Tìm kiếm sản phẩm

  • Card capture hình ảnh Osprey 710e HD
    The Osprey 710e HD là card capture tín hiệu video chất lượng HD thông qua cổng giao tiếp SDI. Bao gồm cả 8 (/ 16) đường tiếng AES/EBU (nhúng SDI);
Copyrights © 2012 & All Rights Reserved by SenViet JSC, Media - Broadcast Solution