MediaCast Light JSC Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh Chùm ảnh về nhà máy Osprey Video

Chùm ảnh về nhà máy Osprey Video
Chùm ảnh về nhà máy Osprey Video
Chùm ảnh về nhà máy Osprey Video
Chùm ảnh về nhà máy Osprey Video
Chùm ảnh về nhà máy Osprey Video
Chùm ảnh về nhà máy Osprey Video
Chùm ảnh về nhà máy Osprey Video

Chùm ảnh về nhà máy Osprey Video

Trải qua hơn 18 năm hình thành và phát triển. Đến nay Osprey đã trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực card video và streaming. Đến 2014, Osprey được Vario System mua lại, và hoạt động đập lập với tên mới Osprey Video. Các dòng sản phẩm nỏi tiếng của hãng như: 1. Osprey® 827e, Osprey® 815e, Osprey® 816e, Osprey® 825e, Osprey® 840e , Osprey® 845e, Osprey® 820e, Osprey® 821e, Osprey® 811e, 2. Osprey® 100e, Osprey® 210e, Osprey® 460e, ...

Copyrights © 2012 & All Rights Reserved by SenViet JSC, Media - Broadcast Solution