• Blackmagic H.264 Pro Recorder
    H264 H.264 Pro Recorder là Bộ mã hóa tín hiệu video SDI/HDMI/Composite sang định dạng web H.264 trong thời gian thực.
Copyrights © 2012 & All Rights Reserved by SenViet JSC, Media - Broadcast Solution