• Bàn chỉnh màu Tangent Ripple
    Bàn chỉnh màu nhỏ gọn của Tangent; 3 Trackerballs linh hoạt; Thiết kế Factor Form; Giao diện tối ưu hóa; Hỗ trợ Tangent Mapper và…
  • Bàn chỉnh màu Tangent Wave Panel
    Bàn chỉnh màu Wave Panel nhỏ gọn của Tangent bao gồm: Trackerballs; Controls Knobs; Label Buttons; Function Buttons; Master Dials; Transport Controls; OLED Display;
  • Bàn chỉnh màu Tangent Element
    Bàn chỉnh màu Tangent Element bao gồm: 4 khối: Tk, Mf, Kb, và Bt Panels; Tương tích với các phần mềm: DaVinci Resolve / SCRATCH…
Copyrights © 2012 & All Rights Reserved by SenViet JSC, Media - Broadcast Solution