Giải pháp Video chuyển động toàn phần FMV trong lĩnh vực Quân sự

Giải pháp Video chuyển động toàn phần FMV trong lĩnh vực Quân sự

Giải pháp Video chuyển động toàn phần (FMV) tiên tiến của VITEC cung cấp video theo yêu cầu trong thời gian thực đến PC, TV và màn hình Thiết bị di động - mọi lúc, mọi nơi và trên bất kỳ mạng nào.