PANOPTO - GIẢI PHÁP NỀN TẢNG VIDEO HÀNG ĐẦU DÀNH CHO GIÁO DỤC

PANOPTO - GIẢI PHÁP NỀN TẢNG VIDEO HÀNG ĐẦU DÀNH CHO GIÁO DỤC

Panopto là một công ty phần mềm cung cấp nền tảng video hàng đầu trong giáo dục, giải pháp captuere bài giảng, ghi lại, phát video và quản lý nội dung video.

Giải pháp đào tạo từ xa 2 kênh chuyên nghiệp - e-Learning VGB-2000

Giải pháp đào tạo từ xa 2 kênh chuyên nghiệp - e-Learning VGB-2000

VGB-2000 là hệ thống đào tạo từ xa chuyên nghiệp 2 kênh . Đây là một giải pháp hoàn chỉnh để số hóa bài giảng và giáo dục doanh nghiệp mà không cần xử lý hậu kỳ.

Giải pháp Đào tạo tương tác từ xa - eLearning Reckeen Online Interactive

Giải pháp Đào tạo tương tác từ xa - eLearning Reckeen Online Interactive

"Chẳng bao lâu nữa, các thế hệ mới sẽ không nhớ trường học như cách chúng ta làm. Chúng sẽ không nhớ thời gian mà không có PlayStation, Nintendo, Snapchat hoặc thực tế ảo - Chúng sẽ không hiểu được điều đó. Việc bắt kịp những thay đổi đó nằm trong tay các nhà giáo dục.”

Giải pháp Truyền thông hợp nhất GLOBALCOM.EDU trong Giáo dục của Atlas IED

Giải pháp Truyền thông hợp nhất GLOBALCOM.EDU trong Giáo dục của Atlas IED

GLOBALCOM.EDU là hệ sinh thái dựa trên nền tảng mạng gồm các công nghệ truyền thông hợp nhất, đặt ra một tiêu chuẩn mới về khả năng tương tác. Toàn bộ phân trang, âm thanh, video, bảng kỹ thuật số và các hệ thống thông báo khẩn cấp của toàn trường có thể liên lạc với nhau trong một giải pháp -  cả trọng một trường học và toàn Sở…

Giải pháp Trường học thông minh - Smart Campus Solution

Giải pháp Trường học thông minh - Smart Campus Solution

Với việc cải cách giáo dục sâu rộng liên tục ở Việt Nam và thông tin hóa giáo dục, nhà trường đã mua hoặc phát triển một số hệ thống ứng dụng thông tin giáo dục. Tuy nhiên, hầu hết trong số họ là “theo yêu cầu, từng cái một và độc lập”. Với sự ra đời của IoT và các công nghệ thông minh phát triển nhanh chóng, nhiều cơ…