GIỚI THIỆU HỆ THỐNG TRƯỜNG  QUAY ẢO 3D TRACKLESS THỜI GIAN THỰC  VRCAST CỦA KORAD

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG TRƯỜNG QUAY ẢO 3D TRACKLESS THỜI GIAN THỰC VRCAST CỦA KORAD

VRCast là hệ thống trường quay ảo 3D Real-Time Trackless của Korad. Trường quay ảo VRCast sử dụng công nghệ 3D thời gian thực, hiện đại, có mức giá vừa phải, phù hợp với các đài PT-TH, các Cơ quan Báo chí, Tổ chức truyền thông, Trường học, ...