Giải pháp 4G Cellular Bonding trong lĩnh vực Live Streaming

Giải pháp 4G Cellular Bonding trong lĩnh vực Live Streaming

Để tìm hiểu về các khái niệm, giải pháp, và các ứng dụng của 4G Cellular Bonding trong lĩnh vực sản xuất video trực tiếp, chúng ta cùng đọc bài viết dưới đây!

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG TRƯỜNG QUAY ẢO 3D TRACKLESS THỜI GIAN THỰC RECKEEN 3D STUDIO - MADE IN EU

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG TRƯỜNG QUAY ẢO 3D TRACKLESS THỜI GIAN THỰC RECKEEN 3D STUDIO - MADE IN EU

Reckeen 3D Studio là hệ thống trường quay ảo 3D trackless thời gian thực, dựa trên nền tảng PC Based, cho phép Insert OBJ / FBX, hiệu năng cao, made in EU, dùng trong sản xuất chương trình và đào tạo trực tuyến, có mức giá vừa phải, phù hợp với các đài PT-TH, các Cơ quan Báo chí, Tổ chức truyền thông, Trường học, ...

Giải pháp Quản lý Video của Panopto trong Giáo dục

Giải pháp Quản lý Video của Panopto trong Giáo dục

Panopto cung cấp giải pháp cung cấp nền tảng video hàng đầu trong giáo dục, như: capture bài giảng, ghi, phát và quản lý nội dung video, thường được sử dụng trong môi trường E-learning, ...

Giải pháp GLOBALCOM.EDU trong Giáo dục của Atlas IED

Giải pháp GLOBALCOM.EDU trong Giáo dục của Atlas IED

GLOBALCOM.EDU là hệ sinh thái dựa trên nền tảng mạng gồm các công nghệ truyền thông hợp nhất, đặt ra một tiêu chuẩn mới về khả năng tương tác.

Sound Masking - Mặt nạ Âm thanh

Sound Masking - Mặt nạ Âm thanh

Sound Masking là quá trình thêm âm thanh nền ở mức độ thấp vào một môi trường để giảm thiểu mức độ nghe rõ tiếng nói của con người và giảm ô nhiễm tiếng ồn trong môi trường đó. Âm thanh thông thường được phát từ hệ thống loa trong tường hoặc trên trần nhà.