• Stryme GenesiX
    GenesiX là Video Server mạnh mẽ hỗ trợ đầy đủ các chức năng Ingest, MAM và Playout, một hệ thống video duy nhất hiện nay…
Copyrights © 2012 & All Rights Reserved by SenViet JSC, Media - Broadcast Solution