• PORTABLE LIVE BROADCAST STUDIO SWITCH 4S
  PORTABLE LIVE BROADCAST STUDIO SWITCH 4 là hệ thống trộn hình, ghi và live stream tín hiệu video HD 4 kênh. Hệ thống lưu động…
 • Switchblade Flyk
  switchblade flyk
 • PORTABLE LIVE BROADCAST STUDIO SWITCH 4H
  PORTABLE LIVE BROADCAST STUDIO SWITCH 4 là hệ thống trộn hình, ghi và live stream tín hiệu video HD 4 kênh. Hệ thống lưu động…
 • Switchblade 2U
  4-8 SDI Inputs / hoặc 4 HDMI HD / hoặc 4K Inputs vMix HD / hoặc4K NewBlue FX Complete Virtual Set Pack 6x Removable SSD…
 • Switchblade 3U
  MediaCast cung cấp hệ thống live streaming server video Switchblade 3U của Switchblade với giá tốt nhất
Copyrights © 2012 & All Rights Reserved by SenViet JSC, Media - Broadcast Solution