• Máy ghi âm Zoom F8
  Máy ghi âm Zoom F8 ghi được 8 kênh XLR/TRS với +75 dB Gain, Ghi âm thanh 192 kHz/ 24-Bit PCM. Có thể ghi đồng…
 • Máy ghi âm Zoom H4nSP
  True X/Y Stereo Mics Selectable Recording Patterns Records up to 24-Bit/96 kHz Records to SD/SDHC XLR/TRS Combo Inputs Built-In Speaker USB 2.0 Connectivity Backlit LCD…
 • Máy ghi âm Zoom H1
  Zoom H1 là máy ghi âm chuyên dụng thế hệ đầu tiên của hãng Zoom - Japan. Bao gồm 2 Micro được thiết kế theo…
 • Máy ghi âm Zoom H6
  Máy ghi âm Zoom H6 được tích hợp 2 modul Micro (theo hướng XY) và 4 đường vào âm thanh XLR/TRS. Có thể ghi đồng…
 • Máy ghi âm Zoom H2n
  Zooom H2n la máy ghi âm chuyên dụng của hãng Zoom - Japan, máy được thiết kết linh động, tichsnhopwj 5 micro, ghi vào thẻ…
 • Máy ghi âm Zoom H5
  Máy ghi âm Zoom H5 là máy ghi âm chuyên dụng của Zoom được tích hợp modul 2 micro (hướng XY) và 4 đường vào…
Copyrights © 2012 & All Rights Reserved by SenViet JSC, Media - Broadcast Solution