MediaCast Light JSC Sản phẩm Sản phẩm Streaming Streaming Phần cứng Streaming

 • Matrox Monarch HDX
  Matrox Monarch HD là bộ streaming server có thể đồng thời stream và ghi tín hiệu video từ cổng HDMI, SDI lên Youtube, CND server,…
 • Osprey Talon G1
  Osprey Talon G1 là Bộ mã hóa tín hiêu video 3G-SDI/ HDMI 1.4/ Composite sang định dạng web H.264 để ghi và streaming video cho…
 • Matrox Monarch HD
  Matrox Monarch HD là bộ streaming server có thể đồng thời stream và ghi tín hiệu video từ cổng HDMI lên Youtube, CND server, ...…
 • Datavideo NVS-25
  Streaming Server Datavideo NVS-25 là bộ xử lý tín hiệu để ghi và streaming đồng thời được sử dụng trong các môi trường sản xuất…
Copyrights © 2012 & All Rights Reserved by SenViet JSC, Media - Broadcast Solution