• Máy nhắc lời Teleprompter TY-iPad
  Bộ nhắc lời Teleprompter iPad của T&Y được thiết kế cho trường quay, sử dụng kính quang phổ công nghệ cao cho tầm nhìn trên…
 • Máy nhắc lời Teleprompter TY-FDZ
  Bộ nhắc lời Teleprompter FDZ của T&Y được thiết kế cho trường quay, sử dụng kính quang phổ công nghệ cao cho tầm nhìn trên…
 • Máy nhắc lời Teleprompter TY-FAZ
  Bộ nhắc lời Teleprompter FAZ của T&Y được thiết kế cho trường quay, sử dụng kính quang phổ công nghệ cao cho tầm nhìn trên…
 • Máy nhắc lời Teleprompter TY-FA
  Bộ nhắc lời Teleprompter FA của T&Y được thiết kế cho trường quay, sử dụng kính quang phổ công nghệ cao cho tầm nhìn trên…
 • Máy nhắc lời Teleprompter TY-FD
  Bộ nhắc lời Teleprompter FD của T&Y được thiết kế cho trường quay, sử dụng kính quang phổ công nghệ cao cho tầm nhìn trên…
Copyrights © 2012 & All Rights Reserved by SenViet JSC, Media - Broadcast Solution