• Đèn LED Trường quay TY-LED600
    Đèn LED quay phim TY-LED600 của T&Y sử dụng 600 bóng LED cỡ lớn tuổi thọ cao, tích kiệm điện, cho mức sáng lớn, chỉ…
  • Đèn LED Trường quay TY-LED960
    Đèn LED quay phim TY-LED960 của T&Y sử dụng 960 bóng LED tuổi thọ cao, tích kiệm điện, cho mức sáng cao, chỉ số CRI…
  • Đèn LED Trường quay TY-LED630
    Đèn LED quay phim TY-LED630 của T&Y sử dụng 30 bóng LED cỡ lớn tuổi thọ cao, tích kiệm điện, cho mức sáng lớn, chỉ…
Copyrights © 2012 & All Rights Reserved by SenViet JSC, Media - Broadcast Solution