MediaCast Light JSC Sản phẩm Sản phẩm Phụ kiện máy quay Phụ kiện máy quay Thiết bị ổn định máy quay

 • iKan Gimbal DS1 Beholder
  iKan Gimbal DS-1 Beholder là thiết bị ổn định máy quay chuyên dụng sử dụng motor 3 chiều cân bằng điện tử, lắp đặt đơn…
 • iKan Gimbal FLY-X3-PLUS
  iKan Gimbal FLY-X3-PLUS là thiết bị ổn định máy quay chuyên dụng sử dụng motor 3 chiều cân bằng điện tử, lắp đặt đơn giản,…
 • iKan Gimbal MS1 Beholder
  iKan Gimbal MS-1 Beholder là thiết bị ổn định máy quay chuyên dụng sử dụng motor 3 chiều cân bằng điện tử, lắp đặt đơn…
 • iKan Gimbal FLY-X3-GO cho GoPro
  iKan Gimbal FLY-X3-GO là thiết bị ổn định máy quay chuyên dụng sử dụng motor 3 chiều cân bằng điện tử, lắp đặt đơn giản,…
Copyrights © 2012 & All Rights Reserved by SenViet JSC, Media - Broadcast Solution