• Microphone Azden SGX-100
    Azden SMX-100 là Micro định hướng stereo chất lượng cao, sử dụng nguồn Phantom, liền dây 32cm, giắc XLR 5 pin.
  • Microphone Azden SGM-3416
    AZDEN SGM-3416 là Micro định hướng chuyên dụng dùng trong truyền hình, dài 18cm, sử dụng nguồn Phantom.
  • Microphone Azden SGM-3416L
    Azden SGM-3416L là micro định hướng chuyên dụng dùng trong truyền hình, dài 25cm, sử dụng nguồn Phantom.
Copyrights © 2012 & All Rights Reserved by SenViet JSC, Media - Broadcast Solution