• Microphone Azden SGX-20
    AZDEN SMX-20 là Micro định hướng loại stereo dài 12cm, đường âm thanh ra 3.5mm, sử dụng pin LR44, dùng phù hợp với máy ảnh…
  • Microphone Azden SGM-3416
    AZDEN SGM-3416 là Micro định hướng chuyên dụng dùng trong truyền hình, dài 18cm, sử dụng nguồn Phantom.
  • Microphone Azden SGM-3416L
    Azden SGM-3416L là micro định hướng chuyên dụng dùng trong truyền hình, dài 25cm, sử dụng nguồn Phantom.
Copyrights © 2012 & All Rights Reserved by SenViet JSC, Media - Broadcast Solution