• Microphone Azden SGM-990
    AZDEN SGM-990 là Micro định hướng với chức năng zoom, đường âm thanh ra 3.5mm, pin AAA, dùng với máy ảnh DSLR.
  • Microphone Azden SGM-3416
    AZDEN SGM-3416 là Micro định hướng chuyên dụng dùng trong truyền hình, dài 18cm, sử dụng nguồn Phantom.
  • Microphone Azden SGM-3416L
    Azden SGM-3416L là micro định hướng chuyên dụng dùng trong truyền hình, dài 25cm, sử dụng nguồn Phantom.
Copyrights © 2012 & All Rights Reserved by SenViet JSC, Media - Broadcast Solution